Σύνθεση ΜΟ.ΔΙ.Π

Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π:

Δημόπουλος Ιωάννης

Α' Αναπληρωτής Προέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού ΤΕΙ Πελοποννήσου - Καθηγητής

ydimop@teikal.gr

Μέλη ΜΟ.ΔΙ.Π:

Αγγουράς Γεώργιος - Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής

(Αναπληρωτής: Γούλος Κωνσταντίνος)

gaggouras@teikal.gr

Ασημακοπούλου Άννα - Επίκουρος Καθηγήτρια

a.assimakopoulou@teikal.gr

Βαρζάκας Θεόδωρος - Αναπληρωτής Καθηγητής

tvarzakas@teikal.gr

Κορίκη Αντωνία - Ε.Τ.Π

akoriki@teikal.gr

Μακρής Ηλίας - Αναπληρωτής Καθηγητής

elimak99@yahoo.com - elimak@teikal.gr

Μαυρέας Κωνσταντίνος - Καθηγητής

kmavreas@teikal.gr

Τσέκος Θεόδωρος - Επίκουρος Καθηγητής

tsekos@ta-teikal.gr - ttsekos@gmail.com