Σύνθεση ΜΟ.ΔΙ.Π

Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π:

Σταθάς Γεώργιος

Καθηγητής, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

gstathas@teikal.gr

Μέλη ΜΟ.ΔΙ.Π:

Σταυρόγιαννης Σταύρος, Καθηγητής

stavroyian@teikal.gr

Ασημακοπούλου Άννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

a.assimakopoulou@teikal.gr

Παπαδέλλη Μαρίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

m.papad@teikal.gr

Τσέκος Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής

t.tsekos@teipel.gr

Φιλιππόπουλος Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής

pfilip@teikal.gr

Αλεβίζος Ιωάννης, Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού

lib@teikal.gr

Κοστρίβα Άννα, ΕΤΕΠ

(Αναπληρώτρια: Μπακετέα Σταυρούλα)

a.kostriva@teikal.gr