Ομάδα Υλοποίησης Έργου ΜΟ.ΔΙ.Π

Βελισσαρίου Δημήτριος

Πρόεδρος ΤΕΙ Πελοποννήσου – Καθηγητής

d.velissariou@teikal.gr

Δημόπουλος Ιωάννης

Αναπληρωτής Προέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού ΤΕΙ Πελοποννήσου - Καθηγητής

ydimop@teikal.gr

Καπόλος Ιωάννης

Επιστημονικός και Ιδρυματικός Υπεύθυνος Έργου - Καθηγητής

jkapolos@teikal.gr

Παπουτσής Ιωάννης - Καθηγητής

ipapoutsis@teikal.gr

Νηφάκος Καλλίμαχος - Ε.Τ.Π.

kallimachos@teikal.gr