Προσωπικό Έργου ΜΟ.ΔΙ.Π (1/10/2010-31/10/2015)

Αδαμοπούλου Θεανώ – κατηγορία ΠΕ

theano@teikal.gr

Γαλανοπούλου Κατερίνα – κατηγορία ΔΕ

ktrngal@yahoo.com

Λυμπεροπούλου Δήμητρα – κατηγορία ΤΕ

dimlimperopoulou@yahoo.gr

Πεφάνης Κώστας – κατηγορία ΠΕ Πληροφορικής

kostas@teikal.gr

Προσωπικό μετά τη λήξη του Έργου

Μπάμπαλη Σταυρούλα, Διοικητικός - Γραμματέας

iatreio@teikal.gr

Πεφάνης Κώστας – Εξωτερικός Συνεργάτης

kostas@teikal.gr